Gå til hovedindhold

Personale

Der er ca. 25 ansatte, og der er personale på arbejde 24 timer i døgnet.

Indhold

  De ansat social og sundhedspersonale, centersygeplejerske, administrativ medarbejder, fleksjobber, køkkenmedarbejder og terapimedarbejder. Der afholdes løbende kurser og uddannelse, som styrker os i arbejdet med demens og hjerneskadede.

  Vi har også mulighed for at tilkalde hjælp fra Morsø Sygepleje og Hjemmepleje, som dækker den udekørende funktion på hele Mors.

  Den enkelte beboer har en eller flere kontaktpersoner. Vi lægger op til et tæt samarbejde og en åben dialog med pårørende om forhold og praktiske tiltag omkring den enkelte beboer.

  Hjælp til rengøring ydes efter Morsø Kommunes standard for praktisk bistand.

  Pedelopgaver klares i samarbejde med bestyrelsen.

  Ansgarshjemmet er et uddannelsessted, hvor vi har social- og sundhedselever i praktik.

  Se mere om at blive SOSU-elev i Morsø Kommune

  Morsø Kommunes Visitation skal visitere dig til en plejebolig. For at blive visiteret til en plejebolig kræves det, at du ikke længere kan klare dig i din hidtidige bolig og har et omfattende behov for pleje, samvær og aktiviteter. Du skal endvidere selv udtrykke ønske om at ville bo i en plejebolig.

  Hvis du har behov for en plejebolig, kan du henvende dig til Morsø Kommunes Visitation på telefon 9970 6348.

  Boligerne på Ansgarshjemmet kan visiteres til både ægtepar og enlige.

  Om
  Boliger
  Livet