Personale

Der er ca. 25 ansatte fordelt på social og sundhedspersonale, centersygeplejerske, administrativ medarbejder, fleksjobber, køkkenmedarbejder og terapimedarbejder. Der afholdes løbende kurser og uddannelse, som styrker os i arbejdet med demens og hjerneskadede.

På Ansgarshjemmet er der døgndækning med personale på arbejde 24 timer i døgnet. Vi har også mulighed for at tilkalde hjælp fra Morsø Sygepleje og Hjemmepleje, som dækker den udekørende funktion på hele Mors.

Den enkelte beboer har en eller flere kontaktpersoner. Vi lægger op til et tæt samarbejde og en åben dialog med pårørende om forhold og praktiske tiltag omkring den enkelte beboer.

Ansgarshjemmet er et uddannelsessted, hvor vi har social- og sundhedselever i praktik. I boksen til højre kan du se mere om at blive social og sundhedselev i Morsø Kommune.

Hjælp til rengøring ydes efter Morsø Kommunes standard for praktisk bistand.

Pedelopgaver klares i samarbejde med bestyrelsen.