Gå til hovedindhold

Livet på Ansgarshjemmet

Ansgarshjemmet skal være et godt sted at bo, leve og besøge - samt et godt sted at arbejde.

Indhold

  Beboerne kan deltage i de mange forskellige aktivitetstilbud og tiltag i Fælleshuset.

  Vi sætter livskvalitet i højsædet, vi vil gerne skabe anerkendende relationer, stjernestunder og gode oplevelser for den enkelte samt for grupper af beboer og brugere. Vi vægter:

  • Indflydelse på eget liv og at beboeren er aktør i sit eget liv 
  • Respekt for forskelligheder og selvbestemmelsesret
  • Fællesskab og gode oplevelser hver dag
  • Medmenneskeligheden i samspillet
  • En værdig afslutning på livet.

  Vi forventer, at du tager del i hverdagens opgaver og beslutninger i samarbejde med personalet ud fra, hvad du formår og har behov for.  Du har som beboer både mulighed for privatliv og at være en del af et nabofællesskab, hvis du ønsker det.

  Vi vil gerne skabe et miljø med tillid, tryghed, omsorg og ligeværdighed. Det gør vi bl.a. ved at skabe struktur og forudsigelighed. Vi tilrettelægger hjælpen og aktiviteter i tæt samarbejde med dig og eventuel dine pårørende. Samtidig inddrager vi din livshistorie, ønsker og vaner i hverdagen, så vi bedst mulig kan tilgodese dine behov.

  Vi tilbyder en indflytningssamtale, hvor vi drøfter dine ønsker og behov samt laver aftaler for plejen og omsorgen. Du bliver tilknyttet 1-2 kontaktpersoner og centersygeplejersken.

  Vi lægger op til et tæt samarbejde og en åben dialog med pårørende om forhold og praktiske tiltag omkring den enkelte beboer.

  Beboerne kan deltage i de mange forskellige aktivitetstilbud og tiltag i Fælleshuset. Vi opfordrer beboerne til at spise hovedmåltider (middag og aften) på hverdage sammen med øvrige beboere i fælleshusets spisestue.

  Fælleshuset har åbent hverdage kl. 8.00 til 16.00 med mulighed for hygge og socialt samvær, en kop kaffe, en snak over f.eks. håndarbejde og lignende. I fælleshuset har vi en bred vifte af planlagte aktiviteter hver uge: motion på stol, fællessang, film og TV, underholdning, foredrag, håndarbejde, gudstjeneste hver 14. dag, kortspil, puslespil, bibliotek m.v.

  Du kan også låne Fælleshuset, hvis du har mange gæster, f.eks. til fødselsdag. Her er der køkkenfaciliteter, som kan benyttes. Du aftaler med din kontaktperson, hvis du vil låne lokalet til en mærkedag.

  Vi bruger vores nærområde til at komme ud og få frisk luft. Vi har to cykler med hjælpemotor, som vi bruger. Pårørende kan låne en cykel og cykle en tur sammen med dig. 

  Der arrangeres også fester, ture og udflugter for beboerne.
   
  Der er en bred opbakning omkring Ansgarshjemmet lokalt, og mange ældre fra området kommer og deltager i de forskellige aktiviteter.

  Vi har et bruger- og pårørenderåd, som består af repræsentanter fra beboergruppen. Rådet sammensættes af beboere og pårørende samt en personalerepræsentant og endelig lederen, som fungerer som sekretær for rådet.

  Se vedtægter

  Morsø Kommunes Visitation skal visitere dig til en plejebolig. For at blive visiteret til en plejebolig kræves det, at du ikke længere kan klare dig i din hidtidige bolig og har et omfattende behov for pleje, samvær og aktiviteter. Du skal endvidere selv udtrykke ønske om at ville bo i en plejebolig.

  Hvis du har behov for en plejebolig, kan du henvende dig til Morsø Kommunes Visitation på telefon 9970 6348.

  Boligerne på Ansgarshjemmet kan visiteres til både ægtepar og enlige.

  Om
  Boliger
  Personale